Het recht van de Kerk met betrekking tot handelingen van goddelijke eredienst, gewijde plaatsen en heilige tijden, Liber IV, partes 2-3, cc. 1166-1253, Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Peeters, Leuven, 2000, p. 271.