Het Vermogensrecht in het Wetboek van Canoniek Recht. Verwerving, bezit, beheer en vervreemding van vermogen binnen de Kerk, Liber V. De bonis temporalibus, Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Peeters, Leuven, 2000, p.