Dret canònic universal i particular de Catalunya, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid 1999, p. 466.