Kononiczna zgoda malzenska: kanony 1095-1107 [Il consenso matrimoniale canonico: canoni 1095-1107], Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne « Lex », Gdansk, 1991, p. 282.